Бусад хуулиуд

2019-08-13
  1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

    https://www.legalinfo.mn/law/details/11711

  1. Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/526?lawid=526

  1. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль

 https://www.legalinfo.mn/law/details/566

  1. Хог хаягдлын тухай    

https://www.legalinfo.mn/law/details/12652?lawid=12652

  1. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12408?lawid=12408

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/493?lawid=493

  1. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/399?lawid=399

  1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/11484?lawid=11484

  1.  Хувь хүний нууцын тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/537?lawid=537

  1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/85?lawid=85

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ