2019 оны статистик мэдээ

2020-04-23

1967-2019 оны хооронд 10030 иргэн  Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр  оношлогдсон.

Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас Хөдөлмөрийн чадвар алдсан  3037 үйлчлүүлэгч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвийн идэвхтэй хяналтад байна.

2019 онд  Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр  47 хүн  шинээр оношлогдсон.

Сүүлийн 3 жилийн байдлаар нийт 951 хүн үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогод өртсөн бол

2019 онд нийт 336 хүн үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогод өртсөн байна.

Үүнээс:

 1. Хөнгөн- 138
 2. Хүнд- 146
 3. Нас барсан-52

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан шалтгаанаар нь:

 1. Унах, бүдрэх, хальтрах- 88
 2. Угаж буй эд зүйлд цохигдох- 31
 3. Эд зүйл дээр гишгэх, суурийн болон  хөдөлгөөнт эд зүйлд цохигдох- 25
 4. Эд зүйлд хавчуулагдах- 49
 5. Хүчилсэн болон хүчтэй хөдөлгөөн- 13
 6. Халалт, түлэгдэлт, хөлдөлт- 10
 7. Цахилгаан гүйдэлд цохиулах- 9
 8. Хортой бодис, цацраг идэвхийн нөлөөлнд өртөх- 12
 9. Гадны халдлагад өртөх- 12
 10. Живэх- 7
 11. Бусад- 56

2019 онд нийт 336 хүн үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлого бүртгэгдсэнийг салбараар нь авч үзвэл:

 1. Уул уурхай, олборлолт- 90-26.7%
 2. Тээвэр болон агуулахын үйл ажиллагаа- 39-11.6%
 3. Барилга- 38-11.3%
 4. Боловсруулах үйлдвэрлэл- 24-7.1%
 5. Усан хангамж, бохир ус зайлуулах систем, хог, хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа- 23-3.3
 6. Бусад- 122

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Холбоотой мэдээ