Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын эмнэлэг

2015-11-02

Тус газар нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт илрүүлэх, эмчлэх, нөхөн сэргээж, сувилах, хөдөлмөр зохицуулалтад магадлал хийх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, чанартай, шуурхай үзүүлэх чиг үүрэгтэй.

 • Амбулаторийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг оношлох, эрт илрүүлэн эмчлэх, нөхөн сэргээн сувилах
 • Илэрсэн өвчлөл хордлогыг хяналтанд авч эрүүлжүүлэх
 • Хөдөлмөр магадлал, хөдөлмөр зохицуулалт хийх
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тархалт, шалтгаан, эмчилгээний шинэлэг арга технологийг харьцуулан судлах
 • Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэг, шаардлагатай тандалт үзлэг зохион байгуулах
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан болон хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой өвчнөөс у/с ажлыг хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээтэй холбон үнэлэлт өгөх
 • Урьдчилан сэргийлэх арга зүйн зөвлөмж, заавар боловсруулах
 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүмүүсийн бие бялдрыг нөхөн сэргээх чийрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнөөр эмчлэх
 • Чиглэлийн байгууллагын эмч, сувилагч нарыг мэргэжил, арга зүйн  удирдлагаар хангах, зөвлөх
 • Зүрх, тархины бичлэг, уушгины үйл ажиллагааны сорил, рентген, ЭХО, дуран болон бусад шинжилгээ, оношлогоо хийх
 • Клиник, биохими, бактериологийн шинжилгээг хийх, мэдээ тайлан гаргах