Танилцуулга

2016-03-31

              Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комисс (ЭХМК) нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг бөгөөд Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлэгт долоо хоног бүрийн 4 дэхь өдөр 11 цагаас Хөдөлмөрийн чадвар алдалттай иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэж байна.

Мэдээ мэдээлэл

  • Ковид-19 цар тахлын үед ЭХМК нь Хөдөлмөр чадвар алдалтын хувь хэмжээ сунгах иргэний хүсэлтийг хөл хорио цуцлагдсаны дараа хянан шийдвэрлэж байна.
  • Энэ хугацаанд Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг нөхөн олгоно.
  • Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор ЭХМК-ын хурлаар даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг сунгахдаа тухайн иргэнийг заавал оролцуулахгүй амбулаторийн карт, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, шинжилгээ, эмнэлэг хяналтын комисс (ЭХК)-ын саналыг үндэслэн цахим болон бичиг баримтад тулгуурлаж сунгана.