“ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ ” ХАБЭА-н багш нарыг чадавхжуулах сургалтын бүртгэл эхлэлээ.

2020-10-02
Холбоотой мэдээ