“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх, мэдээлэх, дүн шинжилгээ хийх нь” ХАБЭА-н багш нарыг чадавхжуулах сургалт эхэллээ

2020-10-16

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв,  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх, мэдээлэх, дүн шинжилгээ хийх нь”  сэдэвтэй ХАБЭА-н багш нарыг чадавхжуулах сургалт эхэллээ.

Сургалтад 70 гаруй  байгууллагын  102 ХАБЭА-н багш болон үйлдвэрийн осол, хурц хордлогыг  судлан бүртгэх комиссын гишүүд хамрагдаж байна.

Уг сургалт 2020 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 09:00- 14:00 цаг хүртэл үргэжилнэ.

 

Холбоотой мэдээ