Хэрвээ та гэрээсээ гарсан бол дараах энгийн алхмыг мөрдөж өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлээс хамгаалаарай

2020-12-15

Хэрвээ ТА гэрээсээ гарсан бол дараах энгийн алхмыг мөрдөж өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлээс хамгаалаарай.

Холбоотой мэдээ