Монгол улсын засгийн газрын тогтоол

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 243 дугаар тогтоол /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр  /2017-2020 он/ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн/   Монгол Улсын Засгийн газрын

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.