Монгол улсын их хурлын тогтоол

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол  Улсын  Их  Хурлын  2013 оны   20 дугаар тогтоол /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай / ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ (legalinfo.mn)   Монгол  Улсын  Их  Хурлын  2016 оны   45 дугаа

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.