Монгол улсын олон улсын гэрээ

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 1981 оны 164 дүгээр зөвлөмж ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 164 ДҮГЭЭР ЗӨВЛӨМЖ (legalinfo.mn)   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155 дугаар конвенц ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГ

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.