Эрхэм зорилго

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, мэргэжлийн өвчний мэргэшсэн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөдөлмөрийн хүний аюулгүй байдал, амьдралын чанарыг алдагдуулахгүй байхын төлөө тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж аливаа эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

© 2024 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.